“Trị liệu bán lẻ” là gì và cách bạn bị “móc túi” đến cạn kiệt