TP. HCM: Các nhà bán lẻ linh hoạt mô hình kinh doanh khi tái mở cửa