Tăng trưởng mạnh mùa dịch, startup sàn nông sản Foodmap được nhà đầu tư ngoại rót 500.000 USD