[T7/2021] CPM VIETNAM CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY TẠP HÓA