SỰ ĐỐI LẬP GIỮA HAI NHÀ HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI: BÊN SHIPPER XẾP HÀNG BỘI ĐƠN, TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI TREO BIỂN BÁN CƠM VĂN PHÒNG 35.000 ĐỒNG/SUẤT