Phương pháp Pomodoro giúp ích gì cho bạn khi làm việc tại nhà?