“Ông hoàng” M&A của Thái Lan đang nắm giữ những tài sản gì ở Việt Nam?