Những chiếc iPhone được sản xuất trên đất Mỹ, một “giấc mơ xa vời”?