‘Ngày cô đơn’ – di sản hàng chục tỷ USD của người kế nghiệp Jack Ma