MASAN RÓT 15 TRIỆU USD VÀO PHÚC LONG, ĐỊNH GIÁ CHUỖI TRÀ – CÀ PHÊ KHOẢNG 75 TRIỆU USD