GIÁ LƯƠNG THỰC TĂNG CAO NHẤT 10 NĂM KHIẾN NGƯỜI DÙNG, DOANH NGHIỆP CHÂU Á ĐIÊU ĐỨNG