Ngày cập nhật: Thứ Hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 [english version]

CPM Việt Nam và các công ty đối tác và liên kết khác của chúng tôi đặt tại bên ngoài Việt Nam (“CPM”, “chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và bảo vệ thông tin của bạn khỏi việc sử dụng trái phép.

Thông báo quyền riêng tư này (“Thông báo“) được đưa ra để đáp ứng yêu cầu của pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và việc chuyển dữ liệu đó.

1. AI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Thông báo này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi CPM. Với mục đích của Thông báo này, trong trường hợp bất kỳ thực thể CPM nào xử lý dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các trường hợp sử dụng được xác định trong Thông báo này, mỗi thực thể đó sẽ được coi là “bên kiểm soát dữ liệu” của dữ liệu cá nhân của bạn. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thực hiện các hoạt động được đề cập trong Thông báo này với tư cách là một bên xử lý dữ liệu thực hiện thay mặt cho khách hàng hoặc là một bên kiểm soát chung. Chúng tôi sẽ làm rõ sự khác biệt này trong Thông báo.

2. MỤC ĐÍCH CỦA THÔNG BÁO NÀY

Thông báo này giải thích cách tiếp cận của chúng tôi đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi sử dụng trang web này (“Trang web“) và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn mà chúng tôi có thể thu thập/xử lý trong các tình huống hoặc tương tác khác với chúng tôi, cũng như mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trong một số trường hợp, Thông báo này nên được đọc kết hợp hoặc được thay thế bằng Thông báo Quyền riêng tư tại nơi làm việc của chúng tôi.

Thông báo này cũng đưa ra các quyền của bạn đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Thông báo này sẽ thông báo cho bạn về tính chất của dữ liệu cá nhân về bạn được chúng tôi xử lý và cách bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa, cập nhật, chuyển giao và/hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập dữ liệu đó hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu đó cho mục đích cụ thể. Thông báo này nhằm hỗ trợ bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi sử dụng Trang web hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc trong các tình huống khác mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thông báo này hoặc muốn thực hiện quyền của mình như được quy định trong Thông báo này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các cách thức sau:

Email Gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ info@cpmvietnam.com   
Bưu điệnGửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ Tầng 12, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoạiGọi cho chúng tôi theo số +84 028 3911 8283

4. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP/XỬ LÝ

Khi chúng tôi đề cập về dữ liệu cá nhân chúng tôi muốn nói về bất kì thông tin nào liên quan đến một cá nhân đang sinh sống đã được định danh hoặc có thể được định danh. Cá nhân có thể được xác định bằng tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, nhận dạng trực tuyến (như địa chỉ IP) hoặc các yếu tố khác đặc biệt của họ, chẳng hạn như diện mạo. Các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi có thể thu thập và xử lý về bạn bao gồm:

Để biết thêm thông tin về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, vui lòng xem phần CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN dưới đây và phần SỬ DỤNG COOKIES VÀ CÔNG CỤ TƯƠNG TỰ của chúng tôi.

5. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

Mục đích chính của chúng tôi trong việc thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn là để:

Dưới đây, chúng tôi trình bày chi tiết hơn những cách thức cụ thể mà chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Tất cả các yêu cầu dịch vụ

Trang web của chúng tôi cho phép bạn yêu cầu thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bên cạnh các chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu các thông tin liên hệ khác và thông tin cá nhân liên quan đến yêu cầu của bạn. Thông tin này được sử dụng để cho phép chúng tôi đáp ứng yêu cầu của bạn.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin cá nhân này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi để đảm bảo chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể cho bạn.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai cho mục đích này?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân này với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc nhà cung cấp công nghệ thông tin), các tổ chức tài chính, các công ty trong tập đoàn, các đối tác liên kết, cố vấn chuyên nghiệp, cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác như đã nêu trong phần CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN của chúng tôi dưới đây liên quan đến mục đích này.

Quản lý khách hàng

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân về khách hàng của chúng tôi và các khách hàng tiềm năng để phản hồi các yêu cầu từ khách hàng, quản lý các tài khoản khách hàng với chúng tôi, và xác minh và thực hiện giao dịch tài chính cho các khoản thanh toán được thực hiện cho chúng tôi.

Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin cá nhân này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi (và của khách hàng của chúng tôi) để xử lý thông tin cá nhân theo cách này để đảm bảo chúng tôi cung cấp các dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng của chúng tôi một cách hiệu quả.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai cho mục đích này?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân như vậy với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc nhà cung cấp công nghệ thông tin), các tổ chức tài chính, các công ty trong tập đoàn, các đối tác liên kết, cố vấn chuyên nghiệp, cơ quan quản lý hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác như đã nêu trong phần CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN của chúng tôi dưới đây liên quan đến mục đích này.

Tuyển dụng

Nếu bạn ứng tuyển cho một vị trí công việc với chúng tôi hoặc bày tỏ mong muốn làm việc cùng chúng tôi, hoặc chúng tôi xác định bạn là ứng viên tiềm năng cho một trong các vị trí công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ và thông tin CV hoặc hồ sơ của bạn thông qua nhiều cách thức khác nhau, bao gồm các trang web việc làm trực tuyến, qua email, phỏng vấn trực tiếp và/hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân như vậy cho các mục đích sau đây:

 1. Đánh giá sự phù hợp của bạn cho bất kỳ vị trí công việc nào bạn đã nộp đơn (hoặc các vị trí trong tương lai mà chúng tôi cho rằng bạn có thể phù hợp), bao gồm các công việc bạn từng đảm nhận hoặc làm việc tự do, các vị trí tập sự hoặc thực tập sinh và bất kỳ vai trò hỗ trợ kinh doanh hoặc dịch vụ nào, cho dù đơn ứng tuyển được gửi cho chúng tôi trực tuyến, qua email, bản cứng hoặc trực tiếp.
 2. Tương tác với bạn xuyên suốt quá trình tuyển dụng.
 3. Thực hiện các bước cần thiết để ký hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng khác) với bạn.
 4. Hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi (như các trang web việc làm mà bạn đã nộp đơn) cải thiện dịch vụ của họ.
 5. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định liên quan đến bất kỳ đơn ứng tuyển nào.

Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin của người tham chiếu, bạn có trách nhiệm nhận được sự đồng ý cần thiết từ những cá nhân có dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của họ, bạn đồng ý rằng bạn đang hành động thay mặt họ và đã nhận được sự đồng ý của họ để chúng tôi xử lý thông tin của họ cho các mục đích cụ thể được nêu trong Thông báo này.

Ở một số đơn vị của CPM, chúng tôi có thể triển khai các chương trình giới thiệu nhân sự, trong đó một số thông tin cá nhân của bạn như đã nêu ở trên có thể được chia sẻ với chúng tôi bởi một bên thứ ba, thông thường là từ một nhân viên hiện đang làm việc. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi yêu cầu bên thứ ba giới thiệu xác nhận rằng họ có sự cho phép của bạn để chia sẻ thông tin chi tiết của bạn với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng một số công cụ (hệ thống và ứng dụng) được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba để hỗ trợ quá trình tuyển dụng của chúng tôi – các công cụ được chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào đơn vị CPM tiến hành quá trình tuyển dụng. Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ có sẵn thông qua các công cụ này để lựa chọn ứng viên phù hợp để xem xét dựa trên các tiêu chí mà chúng tôi xác định rõ ràng, hoặc các tiêu chí thông thường được yêu cầu bởi vị trí bạn đang ứng tuyển. Quy trình tìm kiếm ứng viên phù hợp qua việc sử dụng các công cụ này có thể được tự động hóa, tuy nhiên, bất kì quyết định tuyển dụng nào đều được đưa ra bởi nhân viên của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến việc tuyển dụng sẽ nhằm mục đích tạo lập hợp đồng lao động với bạn, trên cơ sở quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân để đảm bảo chúng tôi có thể đưa ra những quyết định tuyển dụng tốt nhất cho CPM, hoặc để tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng với chúng tôi. Với một số giai đoạn cụ thể trong quá trình tuyển dụng, đặc biệt là khi bạn ứng tuyển với chúng tôi thông qua một đơn vị tuyển dụng thứ ba, sự đồng ý của bạn sẽ được yêu cầu theo quy định pháp luật và để cho phép dữ liệu cá nhân của bạn được chia sẻ cho hoặc bởi bên thứ ba.

Chúng tôi không thể kiểm soát thông tin mà bạn hoặc bên thứ ba chưa được ủy quyền chia sẻ với chúng tôi về bạn và vì thế chúng tôi không thể lường trước hoặc cố gắng xử lý các dữ liệu cá nhân thuộc về các nhóm dữ liệu nhạy cảm hoặc các dữ liệu cá nhân liên quan đến hoạt động phạm tội, nhưng dữ liệu cá nhân này có thể được cung cấp cho chúng tôi. Trong những trường hợp này, và cả những trường hợp chúng tôi cố gắng xử lý những thông tin thuộc các nhóm dữ liệu nhạy cảm hoặc các dữ liệu cá nhân liên quan đến hoạt động phạm tội, việc xử lý sẽ chỉ được phép tiến hành trong khuôn khổ được pháp luật cho phép hoặc được sự cho phép rõ ràng của cá nhân (nếu được phép).

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai cho mục đích này?

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu các dữ liệu cá nhân này với các công ty thành viên thuộc tập đoàn, công ty liên kết, nhà cung cấp bên thứ ba hoặc cố vấn chuyên nghiệp, khách hàng hoặc các bên thứ ba khác được liệt kê trong mục CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN bên dưới có liên quan đến mục đích này.

Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí thông qua một công ty tuyển dụng, trang tìm việc hoặc các bên cung cấp dịch vụ trực tuyến tương tự, bạn nên lưu ý rằng các bên cung cấp dịch vụ sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn và cũng sẽ yêu cầu dữ liệu từ chúng tôi trong quá trình ứng tuyển của bạn. Trong những trường hợp này, bên cung cấp dịch vụ sẽ được xem như một người kiểm soát dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cho các dữ liệu cá nhân của bạn, tùy thuộc vào sự sắp xếp với chúng tôi. Việc sử dụng các dữ liệu của bạn bởi bên cung cấp dịch vụ sẽ nằm trong khuôn khổ Chính sách quyền riêng tư của họ và bên cung cấp dịch vụ đó sẽ phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Truyền thông tiếp thị

Chúng tôi sẽ triển khai các hoạt động tiếp thị bằng cách sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Cụ thể, chúng tôi sẽ sử dụng các dữ liệu này để đưa ra định hướng về những điều chúng tôi cho rằng bạn có thể cần hoặc mong muốn, hoặc những điều mà bạn quan tâm. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để gửi bạn những thông tin tiếp thị về những sự kiện và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn quan tâm đến. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các sự kiện truyền thông và quan hệ công chúng.

Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Chúng tôi sẽ không gửi những thông điệp tiếp thị hoặc thư mời tham gia sự kiện đến bạn mà không được bạn đồng ý.

Chúng tôi cũng cho bạn quyền loại bỏ các tùy chọn liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là các hoạt động quảng cáo và tiếp thị. Để biết cách loại bỏ các thông điệp truyền thông tiếp thị, vui lòng xem mục LOẠI BỎ CÁC GIAO TIẾP KHÔNG MONG MUỐN.

Xin lưu ý nếu một bên thứ ba yêu cầu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân để họ có thể gửi các thông điệp tiếp thị đến bạn, chúng tôi sẽ xin phép sự đồng ý của bạn trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các mục đích đó.

Chúng tôi chia sẽ dữ liệu cá nhân với ai cho mục đích này?

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với các công ty thành viên trong tập đoàn, công ty liên kết, công ty quảng bá, nhà cung cấp bên thứ ba (như các nhà cung cấp dịch vụ IT của chúng tôi) hoặc chuyên viên tư vấn hoặc các bên thứ ba khác được liệt kê trong mục CHIA SẺ DỮ LIỆU bên dưới có liên quan đến mục đích này.

Cơ sở dữ liệu Thông tin liên hệ

Chúng tôi thu thập và duy trì các cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về các nhà bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cửa hàng truyền thống và người tiêu dùng mà chúng tôi sử dụng để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin này một cách độc lập hoặc với tư cách người xử lý dữ liệu thay mặt cho khách hàng của chúng tôi. Những thông tin này có thể bao gồm tên và thông tin liên hệ của một cá nhân, hoặc thông tin liên hệ và các tương tác của một doanh nghiệp. Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập sẽ thay đổi dựa trên các dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng. Dữ liệu được thu thập luôn luôn cụ thể và không quá mức cần thiết để thực hiện tác vụ xử lý dữ liệu. Thông tin này có thể được cung cấp tự nguyện cho chúng tôi bởi các cá nhân thông qua Trang web của chúng tôi, các cuộc họp trực tiếp, hoặc các tình huống khác như một cuộc điện thoại đến tổng đài của chúng tôi hoặc bằng các hình thức giao tiếp khác như email, mạng xã hội hoặc gọi video trực tiếp thông qua một trang web, công cụ hoặc ứng dụng.

Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Đây là quyền lợi hợp pháp của chúng tôi (và của khách hàng chúng tôi) khi sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ được yêu cầu bởi khách hàng của chúng tôi một cách hiệu quả. Một cơ sở pháp lý khác về xử lý dữ liệu có thể được quy định bởi khách hàng của chúng tôi, người kiểm soát dữ liệu, tùy thuộc vào mục đích của việc xử lý dữ liệu.

Chúng tôi chia sẽ dữ liệu cá nhân với ai cho mục đích này?

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với các khách hàng của chúng tôi, công ty thành viên trong tập đoàn, công ty liên kết, nhà cung cấp bên thứ ba (như các nhà cung cấp dịch vụ IT của chúng tôi) hoặc chuyên viên tư vấn hoặc các bên thứ ba khác được liệt kê trong mục CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN bên dưới có liên quan đến mục đích này

Quản lý doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của một người để thực hiện các mục đích quản lý kinh doanh và tuân thủ pháp luật sau đây:

Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Khi chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân liên quan đến quá trình chuyển giao kinh doanh, để thi hành quyền lợi pháp lý của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền lợi của bên thứ ba, việc này là trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi để làm như vậy. Đối với tất cả các mục đích khác được mô tả trong phần này, chúng tôi sẽ tuân thủ nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, chẳng hạn như lệnh của tòa án, để xử lý dữ liệu cá nhân như vậy.

Chúng tôi sẽ không xử lý bất kỳ loại dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào liên quan đến tiền án hoặc hành vi phạm tội trừ khi chúng tôi có thể hoặc được yêu cầu làm như vậy theo luật hiện hành hoặc với sự đồng ý rõ ràng của cá nhân (nếu có). 

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với ai cho mục đích này?

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với các khách hàng của chúng tôi, công ty thành viên trong tập đoàn, công ty liên kết, đại lý, đối tác, nhà cung cấp bên thứ ba hoặc chuyên viên tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp hoặc nhân viên hành pháp hoặc cơ quan quản lý khác (bao gồm cơ quan thuế và an ninh xã hội) hoặc các bên thứ ba khác được liệt kê trong mục CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN bên dưới có liên quan đến mục đích này.

Ghé thăm các văn phòng của chúng tôi

Nếu một cá nhân đến thăm bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin liên lạc như một phần của quy trình đăng ký. Chúng tôi cũng có thể ghi lại hình ảnh của họ trên camera giám sát hoặc hệ thống CCTV của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Đây là quyền lợi hợp pháp của chúng tôi để xử lý các dữ liệu cá nhân cho các mục đích an ninh.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với ai cho mục đích này?

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với các khách hàng của chúng tôi, công ty thành viên trong tập đoàn, công ty liên kết, đối tác hoặc đơn vị tuyển dụng, nhà cung cấp bên thứ ba (như các nhà cung cấp dịch vụ IT của chúng tôi) hoặc chuyên viên tư vấn hoặc nhân viên hành pháp hoặc các bên thứ ba khác được liệt kê trong mục CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN bên dưới có liên quan đến mục đích này.

6. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Xin lưu ý, danh sách các bên thứ ba mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho họ dữ liệu cá nhân của bạn là chưa hoàn chỉnh và trong vài trường hợp nhất định chúng tôi sẽ cần phải chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ khác để vận hành Trang web và cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các thành viên trong tập đoàn, hoặc với các đại lý, đối tác, khách hàng, nhà thầu, nhà cung cấp bên thứ ba, chuyên viên tư vấn của chúng tôi hoặc với cơ quan nhà nước hay các cơ quan quản lý cho những mục đích sau:

 1. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc nhận được sự hỗ trợ trong việc xử lý giao dịch;
 2. Thực hiện yêu cầu thông tin, nhận và gửi thông tin liên lạc, cập nhật danh sách tiếp thị, phân tích dữ liệu;
 3. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác;
 4. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và quản lý hiệu quả của tập đoàn của chúng tôi, bao gồm cả tuyển dụng;
 5. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc liên quan đến một yêu cầu hoặc tranh chấp pháp lý khác hoặc để bảo vệ quyền lợi pháp lý của chúng tôi; và
 6. Hỗ trợ trong các nhiệm vụ phụ khác liên quan đến hoạt động của chúng tôi, khi cần thiết.

Các đại lý, đối tác và nhà thầu của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn ở mức độ cần thiết để thực hiện chức năng của họ.

Trong trường hợp một bên thứ ba được chỉ định làm bên xử lý dữ liệu, trừ khi bắt buộc theo quy định pháp luật áp dụng, bên xử lý dữ liệu được chỉ định sẽ bị ràng buộc theo thỏa thuận và các hướng dẫn bằng văn bản mà chúng tôi cung cấp để chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo chỉ thị của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty khác và sẽ không chia sẻ nó với các công ty khác để sử dụng mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi trong các trường hợp đã liệt kê ở trên hoặc liên quan đến việc bán hoặc sáp nhập của CPM hoặc bộ phận hoặc văn phòng chịu trách nhiệm cho các dịch vụ.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ trường hợp khác nào mà chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn dựa trên từng trường hợp cụ thể.

7. CHUYỂN DỮ LIỆU RA BÊN NGOÀI LÃNH THỔ VIỆT NAM

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài Việt Nam để lưu trữ hoặc xử lý cho một số loại bên thứ ba cụ thể (như đã liệt kê ở trên trong phần CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN) và cụ thể hơn là cho công ty mẹ của chúng tôi, Omnicom, tại Hoa Kỳ hoặc các địa điểm khác trên toàn cầu.

Đặc biệt, khi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Việt Nam, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng, theo yêu cầu của luật pháp hiện hành.

8. CHÚNG TÔI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN BẰNG CÁCH NÀO?

Khi việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn yêu cầu sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp sự đồng ý đó:

9.VIỆC SỬ DỤNG COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ CỦA CHÚNG TÔI

COOKIE PHÂN TÍCH

Mỗi khi người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi, phần mềm phân tích web do một bên thứ ba cung cấp sẽ tạo ra một cookie phân tích ẩn danh. Các cookie này cho chúng tôi biết liệu bạn đã từng truy cập vào trang web trước đây hay chưa. Trình duyệt của bạn sẽ thông báo cho chúng tôi xem liệu bạn có các cookie này hay không, và nếu không có, chúng tôi sẽ tạo mới. Việc này giúp chúng tôi theo dõi được bao nhiêu người dùng riêng biệt mà chúng tôi có, và tần suất ghé thăm Trang web của họ. Trừ khi bạn đã tải nội dung hoặc đăng ký nhận một trong các bản tin của chúng tôi trên trang web của chúng tôi, các cookie này chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê và không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Nếu bạn đã đăng ký hoặc tải nội dung từ trang web của chúng tôi trước đây, chúng tôi sẽ biết các thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi như tên và địa chỉ email.

Các cookie được sử dụng bao gồm:

Google Analytics

HubSpot Analytics

Ngày hết hạn của các cookie này khác nhau tùy thuộc vào các công cụ phân tích khác nhau, từ 1 đến 3 năm.

Dữ liệu người dùng liên kết với cookie và ID quảng cáo cũng được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn quảng cáo lừa đảo và đảm bảo người dùng không thấy quảng cáo mà họ đã chặn trong quá khứ. Trong những trường hợp này, hoặc trong trường hợp Google lưu trữ dữ liệu này thay mặt cho khách hàng của mình (ví dụ: trong Google Analytics), dữ liệu có thể được lưu trữ trong khoảng thời gian lâu hơn so với những gì được chỉ định ở trên. Thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự có thể được tìm thấy trong CHÍNH SÁCH COOKIE của chúng tôi.

SOCIAL MEDIA COOKIES

Các nhà cung cấp mạng xã hội sử dụng các công cụ điện tử bao gồm ‘Cookie’, ‘Social Plugins’ và ‘Tracking Pixels’ để theo dõi thói quen duyệt web, sở thích và tương tác xã hội của bạn trên Internet nhằm xây dựng một hồ sơ về bạn. Chúng tôi kích hoạt chúng trên trang web của chúng tôi để tạo điều kiện cho việc chia sẻ trên mạng xã hội.

Facebook

Twitter

LinkedIn

Ngày hết hạn cho các cookie của Twitter và LinkedIn là 30 ngày và 90 ngày đối với các cookie của Facebook.

Thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự có thể được tìm thấy trong CHÍNH SÁCH COOKIE của chúng tôi.

10. TỪ CHỐI TƯƠNG TÁC KHÔNG MONG MUỐN

Để từ chối nhận bất kỳ thông tin quảng cáo hoặc tiếp thị trong tương lai hoặc bất kỳ thông tin thương mại khác từ chúng tôi, bạn nên gửi yêu cầu đến chúng tôi bằng cách sử dụng THÔNG TIN LIÊN HỆ của chúng tôi.

11. DỊCH VỤ VÀ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Trang web của chúng tôi chứa liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Vui lòng lưu ý rằng khi bạn sử dụng liên kết để chuyển từ trang web của chúng tôi sang một trang web khác hoặc yêu cầu dịch vụ từ một bên thứ ba, Thông báo Quyền riêng tư này không còn áp dụng.

Việc bạn duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web khác nào, hoặc giao dịch với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào, sẽ tuân thủ các quy định và chính sách riêng của trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó. Chúng tôi không giám sát, kiểm soát, hoặc tài trợ cho bất kì hoạt động liên quan tới quyền riêng tư của các bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn nắm rõ các quy định về quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà bạn giao dịch, và liên hệ với họ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách và quy định bảo mật của họ. Thông báo Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho dữ liệu cá nhân được thu thập bởi chúng tôi thông qua Dịch vụ của chúng tôi và không áp dụng cho các trang web và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này.

12. CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian mà chúng tôi có lý do hợp pháp để làm như vậy, bao gồm cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi. Sau thời gian lưu trữ đã xác định, dữ liệu của bạn sẽ được xóa một cách an toàn và vĩnh viễn.

Thời gian lưu trữ cho từng loại dữ liệu cá nhân có thể thay đổi, phụ thuộc vào lý do chúng tôi thu thập ban đầu, mục đích chúng tôi xử lý và các yêu cầu pháp lý áp dụng. Nếu bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chỉ hữu ích trong một khoảng thời gian ngắn (ví dụ: cho chiến dịch tiếp thị cụ thể hoặc liên quan đến tuyển dụng), chúng tôi sẽ xóa nó vào cuối khoảng thời gian đó.

Xin lưu ý rằng nếu bạn là ứng viên không thành công cho một vị trí công việc với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ thông tin của bạn trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu bạn đã chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi sẽ cần lưu giữ một số dữ liệu cá nhân trên danh sách chặn để chúng tôi tránh gửi cho bạn các thông tin tiếp thị khác trong tương lai.

13. BẢO MẬT VÀ AN NINH CHO THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc thay đổi trái phép.

Chúng tôi đã triển khai các chính sách bảo mật thông tin, quy định và các biện pháp kỹ thuật và tổ chức trên toàn bộ CPM, và áp dụng những nghiệp vụ tốt nhất để thúc đẩy việc tuân thủ quyền riêng tư trong quy trình hoạt động của chúng tôi, nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân được kiểm soát bởi chúng tôi khỏi:

Tất cả nhân viên của chúng tôi, các nhà xử lý dữ liệu (những người xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi, cho các mục đích được liệt kê ở trên) và bất kỳ bên thứ ba nào khác có quyền truy cập và có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, đều có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của tất cả người dùng của Dịch vụ của chúng tôi.

14. CÁCH TRUY CẬP THÔNG TIN VÀ CÁC QUYỀN KHÁC CỦA BẠN?

Bạn có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi đang lưu trữ:

Quyền được biết

Bạn được quyền biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Quyền đồng ý

Bạn được quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Quyền truy cập

Bạn được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Quyền rút lại sự đồng ý

Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.

Quyền xóa bỏ

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp sau:

Việc xóa dữ liệu không được áp dụng trong trường hợp chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi bắt buộc phải giữ lại dữ liệu cá nhân theo luật pháp hiện hành hoặc các quy định khác.

Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ thông báo về việc xóa đó nếu có thể. Nếu bạn yêu cầu, khi có thể và pháp luật cho phép, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai để bạn có thể liên hệ với họ trực tiếp.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

Bạn được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, trừ trường hợp luật có quy định khác. Điều này sẽ không ngăn chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi gỡ bỏ bất kỳ hạn chế nào. Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ thông báo về hạn chế đó nếu có thể. Nếu bạn yêu cầu, nếu có thể và pháp luật cho phép, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai để bạn có thể liên hệ với họ trực tiếp.

Quyền cung cấp dữ liệu

Bạn được yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi xử lý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Quyền phản đối

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ làm như vậy nếu:

Quyền chỉnh sửa

Nếu dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa. Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ thông báo về việc sửa chữa đó nếu có thể. Nếu bạn yêu cầu, khi có thể và pháp luật cho phép, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai để bạn có thể liên hệ với họ trực tiếp.

Quyền luân chuyển dữ liệu

Bạn có quyền, trong một số trường hợp, lấy dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (dưới định dạng được cấu trúc, thông dụng và đọc được bởi các thiết bị điện tử) và tái sử dụng ở nơi khác hoặc yêu cầu chúng tôi luân chuyển dữ liệu tới một bên thứ ba được bạn chọn.

Quyền gửi khiếu nại đến cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn có quan ngại về cách chúng tôi thực thi quyền riêng tư, bao gồm cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể báo cáo đến cơ quan bảo vệ dữ liệu để được xét xử phù hợp.

15. QUYỀN VÀ CƠ CHẾ THÚC ĐẨY THỰC THI CHÍNH SÁCH

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông báo này được tuân thủ và thực hiện đầy đủ. Vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu có thể dẫn đến xử phạt và/hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nếu bạn tin rằng dữ liệu cá nhân của bạn đã được xử lý theo cách vi phạm thông báo này, hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về việc sử dụng hoặc giới hạn việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua THÔNG TIN LIÊN HỆ.

Xin lưu ý rằng nếu bạn có khiếu nại về cách chúng tôi thực thi quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát việc bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi cam kết hợp tác với các cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các quy trình giải quyết tranh chấp của họ trong trường hợp có khiếu nại. Chúng tôi cũng cam kết tuân thủ các quy định hoặc hướng dẫn mà các cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu có thể ban hành tùy từng thời điểm theo luật pháp bảo vệ dữ liệu Việt Nam.

16. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NÀY?

Tùy từng thời điểm, chúng tôi sẽ điều chỉnh Thông báo Quyền riêng tư này nhằm thể hiện những thay đổi về cách sử dụng các dữ liệu cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ đưa ra những thay đổi cho chính sách này nhằm đáp ứng các yêu cầu của luật pháp hiện hành hoặc cơ chế quản lý. Đối với các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ kiểm tra Thông báo Quyền riêng tư để nắm được cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

17. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Trang web của chúng tôi không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ vị thành niên (cá nhân dưới 18 tuổi) và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, do tính chất của tổ chức và các Dịch vụ chúng tôi cung cấp, đôi khi chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến trẻ vị thành niên. Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên, chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên. 

18. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

Trong quá trình xử lý dữ liệu, chúng tôi luôn cố gắng tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn thông tin và áp dụng các biện pháp bảo mật hệ thống để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, do yếu tố kỹ thuật hoặc những nguyên nhân khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, có thể xảy ra việc mất mát dữ liệu hoặc rò rỉ thông tin, gây ra hậu quả hoặc thiệt hại không mong muốn cho bạn và/hoặc chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để khắc phục và tăng cường biện pháp bảo mật, giảm thiểu tổn thất cho bạn.