Ngày cập nhật Thứ 2, 17 tháng 7 năm 2023

CPM Việt Nam (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) sử dụng “cookies” để giúp chúng tôi ghi nhớ thông tin chi tiết về việc truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, có thể được tìm thấy tại a) https://cpm-vietnam.com/ (“Trang web”) và b) Google Analytics để giúp chúng tôi ghi nhớ thông tin chi tiết về việc truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn thông tin kỹ thuật về việc truy cập của bạn, ví dụ như dữ liệu về lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, ngôn ngữ trình duyệt, địa chỉ IP của bạn, trang web trước đó mà bạn đã truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi và loại trình duyệt mà bạn sử dụng. Do đó, Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ áp dụng cho việc xử lý thông tin chúng tôi thu thập thông qua cookies và công cụ theo dõi. 

1. Cookie là gì?

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được chuyển đến thiết bị của bạn (ví dụ: điện thoại hoặc máy tính của bạn) để thu thập thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân về bạn. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như để cung cấp thông tin cho chủ sở hữu trang web. Ví dụ: một cookie có thể cho phép Trang web nhận ra trình duyệt/chi tiết đăng nhập của bạn, trong khi một cookie khác có thể lưu trữ các tùy chọn và thông tin khác của bạn và cho phép bạn duyệt Trang web một cách hiệu quả. Cookie cũng có thể giúp đảm bảo rằng các quảng cáo bạn thấy trực tuyến phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.

Thông tin thống kê và phân tích từ cookie và trình theo dõi cung cấp cho chúng tôi thông tin chung chứ không phải thông tin cụ thể về số lượng người truy cập Trang web này; số người quay lại Trang web này; các trang mà họ truy cập; họ đã ở đâu trước khi truy cập Trang web này và trang trong Trang web mà họ đã thoát. Thông tin này giúp chúng tôi theo dõi lưu lượng truy cập trên trang web để chúng tôi có thể quản lý khả năng và hiệu suất của trang web. Nó cũng giúp chúng tôi hiểu rõ những phần của trang web này phổ biến nhất và tổng quát đánh giá hành vi và đặc điểm của người dùng để đo lường sự quan tâm và việc sử dụng các khu vực khác nhau của trang web.

Chúng tôi có thể hợp tác hoặc nhận dịch vụ từ các bên thứ ba mà bạn có thể truy cập từ Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhúng nội dung và tính năng bên ngoài từ các bên thứ ba đó vào Trang web của chúng tôi (ví dụ: mạng truyền thông xã hội như LinkedIn, Facebook và Twitter). Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của chúng, có thể thay đổi liên tục. Các trang web và dịch vụ này có thể có tuyên bố về quyền riêng tư và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến Trang web của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách của trang web đó. 

2. Thay đổi chính sách cookie của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách cookie này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách cookie này, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng cách đăng Chính sách cookie đã thay đổi trên Trang web hoặc bằng cách gửi email cho bạn.

Điều quan trọng là bạn phải xem lại Chính sách cookie đã thay đổi. Nếu bạn không muốn đồng ý với Chính sách cookie đã thay đổi, thì chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp Trang web cho bạn và lựa chọn duy nhất của bạn là ngừng truy cập Trang web.

3. Các loại cookie

Chúng tôi có thể đặt cookie của chúng tôi trên thiết bị của bạn thông qua trang web của chúng tôi. Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi sẽ áp dụng cho cách chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi thu thập thông qua cookie. Sau đây là các loại cookie chính được sử dụng trên Trang web:

Có 4 loại cookie

1. Cookie cần thiết

2. Cookie phân tích

3. Cookie chức năng

4. Cookie quảng cáo

Cookie cần thiết

Đây là những cookie thiết yếu không cần sự đồng ý.

__hs_opt_out

• Cookie này được sử dụng bởi chính sách bảo mật chọn tham gia để nhớ không yêu cầu bạn chấp nhận lại cookie.

• Nó chứa chuỗi “có” hoặc “không”.

• Hết hạn sau 13 tháng.

__hs_do_not_track

• Có thể đặt cookie này để ngăn mã theo dõi gửi bất kỳ thông tin nào đến HubSpot.

• Nó chứa chuỗi “yes”.

• Hết hạn sau 13 tháng.

__hs_initial_opt_in

• Cookie này được sử dụng để ngăn biểu ngữ luôn hiển thị khi bạn đang duyệt ở chế độ nghiêm ngặt.

• Nó chứa chuỗi “có” hoặc “không”.

• Nó sẽ hết hạn sau bảy ngày.

__hs_cookie_cat_pref

• Cookie này được sử dụng để ghi lại các danh mục mà bạn đã đồng ý.

• Nó chứa dữ liệu về các danh mục đã đồng ý.

• Hết hạn sau 13 tháng.

hs_ab_test

• Cookie này được sử dụng để phục vụ bạn một cách nhất quán cùng một phiên bản của trang thử nghiệm A/B mà bạn đã xem trước đây.

• Nó chứa id của trang thử nghiệm A/B và id của biến thể được chọn cho khách truy cập.

• Hết hạn vào cuối phiên.

<id>_key

• Khi truy cập một trang được bảo vệ bằng mật khẩu, cookie này được đặt để các lần truy cập sau này vào trang từ cùng một trình duyệt không yêu cầu đăng nhập lại.

• Tên cookie là duy nhất cho mỗi trang được bảo vệ bằng mật khẩu.

• Nó chứa một phiên bản mã hóa của mật khẩu để những lần truy cập trang sau này sẽ không yêu cầu lại mật khẩu.

• Nó sẽ hết hạn sau 14 ngày.

hs-messages-is-open

• Cookie này được sử dụng để xác định và lưu trữ liệu tiện ích trò chuyện có được mở cho các lần truy cập sau hay không.

• Nó được đặt trong trình duyệt của bạn khi bạn bắt đầu một cuộc trò chuyện mới và đặt lại để đóng lại tiện ích sau 30 phút không hoạt động.

• Nếu bạn đóng tiện ích trò chuyện theo cách thủ công, tiện ích này sẽ không thể mở lại trong các lần tải trang tiếp theo trong phiên trình duyệt đó trong 30 phút.

• Nó chứa giá trị boolean là True nếu có.

• Nó sẽ hết hạn sau 30 phút.

hs-messages-hide-welcome-message

• Cookie này được sử dụng để ngăn thông báo chào mừng của tiện ích trò chuyện xuất hiện lại trong một ngày sau khi nó bị loại bỏ.

• Nó chứa một giá trị boolean là Đúng hoặc Sai.

• Nó sẽ hết hạn sau một ngày.

__hsmem

• Cookie này được đặt khi bạn đăng nhập

• Nó chứa dữ liệu được mã hóa xác định người dùng thành viên khi họ hiện đang đăng nhập.

• Nó hết hạn sau một năm.

hs-membership-csrf

• Cookie này được sử dụng để đảm bảo rằng thông tin đăng nhập thành viên nội dung không thể bị giả mạo.

• Nó chứa một chuỗi các chữ cái và số ngẫu nhiên được sử dụng để xác minh rằng thông tin đăng nhập thành viên là xác thực.

• Nó hết hạn vào cuối phiên.

hs_langswitcher_choice

• Cookie này được sử dụng để lưu lựa chọn ngôn ngữ bạn đã chọn khi xem các trang bằng nhiều ngôn ngữ.

• Nó được đặt khi bạn chọn một ngôn ngữ từ trình chuyển đổi ngôn ngữ và được sử dụng làm tùy chọn ngôn ngữ để chuyển hướng bạn đến các trang web bằng ngôn ngữ bạn đã chọn trong tương lai, nếu chúng có sẵn.

• Nó chứa một chuỗi được phân cách bằng dấu hai chấm với lựa chọn mã ngôn ngữ ISO639 ở bên trái và miền riêng cấp cao nhất mà nó áp dụng ở bên phải. Một ví dụ sẽ là “EN-US:hubspot.com”.

• Nó hết hạn sau hai năm.

__cfduid

• Cookie này được đặt bởi nhà cung cấp CDN của HubSpot, Cloudflare. Nó giúp Cloudflare phát hiện những khách truy cập độc hại vào trang web của chúng tôi và giảm thiểu việc chặn người dùng hợp pháp.

• Nó có thể được đặt trên thiết bị của bạn để xác định các máy khách riêng lẻ đằng sau một địa chỉ IP được chia sẻ và áp dụng các cài đặt bảo mật trên cơ sở từng máy khách. Nó cần thiết để hỗ trợ các tính năng bảo mật của Cloudflare.

• Đây là cookie phiên kéo dài tối đa 30 ngày.

__cfruid

Cookie này được đặt bởi nhà cung cấp CDN của HubSpot do chính sách giới hạn tốc độ của họ.

Cookie phân tích

Đây là những cookie không cần thiết được kiểm soát bởi biểu ngữ cookie. Nếu bạn là khách truy cập trang web, bạn có thể từ chối các cookie này bằng cách không đồng ý.

__hstc

• Cookie chính để theo dõi khách truy cập.

• Nó chứa tên miền, utk, dấu thời gian ban đầu (lần truy cập đầu tiên), dấu thời gian cuối cùng (lần truy cập trước), dấu thời gian hiện tại (lần truy cập này) và số phiên (số gia tăng cho mỗi phiên tiếp theo).

• Nó hết hạn sau 13 tháng.

hubspotutk

• Cookie này theo dõi danh tính của bạn. Nó được chuyển đến HubSpot khi gửi biểu mẫu và được sử dụng khi loại bỏ các liên hệ trùng lặp.

• Nó chứa một GUID không rõ ràng để đại diện cho người truy cập hiện tại.

• Nó hết hạn sau 13 tháng.

__hssc

• Cookie này theo dõi các phiên.

• Điều này được sử dụng để xác định xem HubSpot có tăng số phiên và dấu thời gian trong cookie __hstc hay không.

• Nó chứa tên miền, lượt xem (tăng mỗi lần xem trang trong một phiên) và dấu thời gian bắt đầu phiên.

• Nó hết hạn sau 30 phút.

__hssrc

• Bất cứ khi nào HubSpot thay đổi cookie phiên, cookie này cũng được đặt để xác định xem khách truy cập đã khởi động lại trình duyệt của họ chưa.

• Nếu cookie này không tồn tại khi HubSpot quản lý cookie, thì nó được coi là một phiên mới.

• Nó chứa giá trị “1” khi có mặt.

• Nó hết hạn vào cuối phiên.

Trang web cũng bao gồm cookie Google Analytics.

Cookie chức năng

Chatflow cookie

Đây là cookie được sử dụng cho công cụ luồng trò chuyện. Nếu bạn là khách truy cập, điều này cho phép bạn trò chuyện với người đại diện trên trang web.

messagesUtk

• Cookie này được sử dụng để nhận ra bạn nếu bạn sử dụng công cụ chatflows. Nếu bạn rời khỏi trang web trước khi được thêm làm liên hệ, cookie này sẽ được liên kết với trình duyệt của bạn.

• HubSpot sẽ không hủy cookie messagesUtk đối với những khách truy cập đã được xác định thông qua API nhận dạng khách truy cập. Biểu ngữ cookie phân tích sẽ không bị ảnh hưởng.

• Cookie này sẽ dành riêng cho một tên miền phụ và sẽ không chuyển sang các tên miền phụ khác. Ví dụ: cookie được loại bỏ cho info.example.com sẽ không áp dụng cho khách truy cập khi họ truy cập www.example.com và ngược lại.

• Nó chứa một GUID không rõ ràng để đại diện cho người dùng trò chuyện hiện tại.

• Nó hết hạn sau 13 tháng.

Chatflow cookie consent text

Cookie này được sử dụng để tương tác với khách truy cập trang web và cung cấp lịch sử trò chuyện của khách truy cập.

• Nếu bạn chấp nhận cookie khi bắt đầu trò chuyện, nhưng sau đó nhấp vào Từ chối trên biểu ngữ cookie HubSpot, cookie sẽ bị xóa.

• Nếu bạn nhấp vào Từ chối trên biểu ngữ cookie HubSpot trước khi bắt đầu trò chuyện, HubSpot sẽ không bỏ cookie hoặc nhắc họ đồng ý với cookie trong tiện ích trò chuyện.

Cookie quảng cáo

Cookie quảng cáo là cookie pixel quảng cáo (chẳng hạn như Facebook, LinkedIn và Google).

Cookie đồng ý

Một cookie đơn giản để theo dõi xem bạn đã xem xét và đồng ý với phiên bản mới nhất của chính sách bảo mật của chúng tôi hay chưa

Quản lý và chặn cookie và trình theo dõi

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin và mẹo quản lý quyền riêng tư của mình liên quan đến cookie và trình theo dõi, vui lòng truy cập trang của chúng tôi về cách quản lý quyền riêng tư trực tuyến của bạn.