Đẩy nhanh tiêm chủng vaccine, ngành bán lẻ dự báo phục hồi