Cửa hàng đóng cửa hàng loạt, vì sao doanh số smartphone tại Việt Nam vẫn tăng vọt trong quý II