Coca Cola dùng công nghệ “rót” hàng triệu ly Coke miễn phí cho tất cả khách hàng xem quảng cáo