Biến thể Omicron giáng một đòn mạnh vào triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu