Bị ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid nhưng doanh thu bán lẻ hàng hoá TP. HCM năm 2021 chỉ giảm 15%