Bán lẻ truyền thống chống chọi với thương mại điện tử