Apple được cấp bằng sáng chế cho Touch ID và Face ID tích hợp ẩn dưới màn hình